0

Kategoriler

 • Kategoriler
 • Bize Ulaşın
 • Turlar
 • Yurtiçi Turları
 • Yurtdışı Turlar
 • Kultur Turları
 • Gunubirlik Turlar
 • Okul Turları
 • Sömestr
 • Ramazan Bayramı
 • Paskalya
 • Yılbaşı
 • Kurban Bayramı
 • Kıbrıs Turları
 • Boğaz ve Tekne Turları
 • Gemi Turları
 • Vize Hizmetleri
 • Uçak Biletleri
 • Ulaşım Transfer

YURTİÇİ TUR SATIŞ SÖZLEŞMESİ

rating
 • 0,00 TL

 • Vergiler Hariç:0,00 TL
 • Ürün Kodu:Yurt içi Tur Satış Sözleşmesi
 • Stok Durumu:Stokta var

YURTİÇİ TUR SATIŞ SÖZLEŞMESİ Tüketiciye 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanun ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeli..

YURTİÇİ TUR SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 Tüketiciye 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanun ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda; Yolculuk öncesi bilgilendirme yapılmış, sözleşme kurulmadan önce broşür verilmiş ve aşağıdaki şartlarla iş bu sözleşme düzenlenmiştir.

TARAFLAR

İşbu sözleşme ERTUĞ TURİZM İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan böyle ERTUG TRAVEL olarak anılacaktır.) ile aşağıda adı soyadı, adres ve telefonu yer alan tüketici arasında akdolunmuştur.

AD / SOYAD:

TC  KİMLİK NO:

ADRES:

TELEFON NO: 

KONUSU:

İşbu sözleşmenin konusu; TÜKETİCİ ’nin, ACENTEYE ait, nitelikleri, satış fiyatı belirtilen ve broşürde bilgileri yer alan hizmetin, satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi hakkındadır.

PAKET TURUN İSMİ, SÜRESİ ve NİTELİKLERİ:

3.1. TUR İSMİ: …………………………………………………………………….

3.2. SÜRESİ:    ………………………………………………………………………….

Paket tur;  ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

(hareket ve dönüş tarihi, turun süresi) başlangıç yeri ve bitiş yeri ekli tur broşüründe belirtilmiştir.

SÖZLEŞME BEDELİ

 Sözleşme vergiler ile tüketiciye verilen broşürde yer alan ve fiyata dahil olan tüm hizmetler ve K.D.V dahil ……… TL’dir

KAYIT ŞARTLARI:

ERTUGTRAVEL gezilerine kayıt yapılırken toplam ücretin % 40’ı kayıt için ön ödeme olarak alınır, Ödemenin yapılmaması durumunda herhangi bir rezervasyon garantisi olmayıp ancak ödemenin yapılması durumunda rezervasyon kesinlik kazanır. Bakiye ise hareket tarihinden 15 gün önce kesin olarak tamamlanmalıdır. Tamamlanmadığı takdirde rezervasyon iptal edilerek işbu sözleşmedeki iptal koşulları uygulanır.

ULAŞIM

Seyahat süresince kullanılacak seyahat araçları ile ilgili tüm bilgilerin tüketiciye verildiği kabul edilir. Gezi programında uçak, otobüs, tren vb. ulaşım araçlarındaki hareket saatleri ile ilgili kuruluşların resmi programlarına göre ayarlanmıştır. Bu saatlerin değişmesinden, hareket saati ve buna bağlı olarak zorunlu yapılan program değişikliklerinden ERTUGTRAVEL sorumlu değildir. Ulaşımda meydana gelebilecek teknik problemlerden, gecikmelerden, kaza ve sürücü kusurları gibi olumsuz durumlardan dolayı ERTUGTRAVEL sorumlu değildir. Maddi ve manevi sorumluluk talep edilemez.

ÇOCUK İNDİRİMLERİ

Aksi belirtilmedikçe, Çocukların ebeveynleri ile aynı odada 3. ve 4. kişi olarak kalmaları halinde uygulanır. Otel konaklamalarında 0-6 yaş çocuklara ayrı yatak verilmez. Ulaşım araçlarında 2 yasını doldurmuş çocuklar için koltuk zorunluluğu bulunduğundan, ücrete tabidir.

BAGAJ:

Rezervasyon sahipleri, yanlarında bulunan eşyaları tur müddetince takip ve kontrol etme yükümlülüğünde olup, kayıp/çalıntı/zayi olan eşyalardan ERTUGTRAVEL sorumlu değildir.

MÜCBİR SEBEPLER VE SORUMLULUK

Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, gerekli tüm özeni göstermiş ve önlemleri almış olmasına rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve paket turun başlamasına, devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller (siyasi koşullar, grev, lokavt, devletlerarası ilişkiler, halk hareketleri, terörizm, hava koşulları, doğal afetler, teknik problemler vs.), acentenin ortaya çıkan olay üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı haller DÜZENLEYİCİ/ARACI için mücbir sebep sayılır.

PROGRAM:

Turun tarzı, gezi programı, ulaşım, rehber, sağlık, giyecek, yiyecek, performans, süreler vs. ile ilgili tüm bilgilerin ERTUGTRAVEL’den alındığı ve onaylandığı kabul edilir. Gezi programında belirtilen ulaşım araçları yolcuya haber vermek şartıyla değişiklik yapılabilir. Bu değişiklikle ilgili oluşabilecek fiyat farkları talep edilebilir. ERTUGTRAVEL, buluşma yeri, saati, rehberi, irtibat telefon numarası gibi oluşabilecek değişiklikleri en geç bir işgünü öncesinden tüketiciye bildirmek zorundadır. ERTUGTRAVEL veya rehberi, gerek görüldüğü üzere ve turun akışına bağlı oluşabilecek olağandışı sosyal, ekonomik ve doğal afetler durumunda tur programında değişiklik yapabilir. Mücbir sebeplerden dolayı belirtilen ve sair öngörülemeyen başka bir gerekçeyle turun iptali söz konusu olduğunda ERTUGTRAVEL aynı programı ileri bir tarihte düzenlemekle yükümlüdür.

SÖZLEŞMEDEN DÖNME, SÖZLEŞMENİN İPTALİ İLE FESİH ŞARTLARI ve SONUÇLARI:

Tüketicinin ERTUGTRAVEL’a yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı bulunmaktadır. Bu paket turun başlamasından en az 30 gün önce bildirilmesi halinde; ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın ödenen bedel TÜKETİCİYE aynen iade edilir. Ancak bu feshin paket turun başlamasına 29 günden 15 güne kadar olan iptallerde tüketici tarafından ödenen bedelin vergi ve harçlar hariç % 50 ’si iade edilir. Paket turun başlamasına 15 günden 7 güne kadar olan iptallerde tüketici tarafından ödenen bedelin vergi ve harçlar hariç % 30 ’u iade edilir. Turun başlamasına 7 günden daha az bir süre kala hallerde tüketici tarafından ödenen bedel herhangi bir şekilde iade edilmez .

 

Acente paket turu satın almış tüketicilerin 1618 Sayılı Seyahat Acenteleri Kanunu uyarınca düzenlenmiş, iflası da dahil olmak üzere taahhüdün yerine getirilmemesi ve hizmetin taahhüt edilen şekilde verilememesi teminatlarını kapsayan zorunlu paket tur sigortası yaptırır.

 İPTAL ve İADE GÜVENCE PAKETİ TURA 15 GÜN KALA REZERVASYONA DAHİL EDİLEMEZ. İPTAL ve İADE GÜVENCE PAKETİ TUR KALKIŞ GÜNÜNÜN 30 GÜNDEN AZ KALDIĞI REZERVASYONLARDAN ÇIKARILAMAZ.

 

TUR SÜRESİNCE KATILIMCI

Tüm organizasyon katılımcıları organizasyon başlangıcında belirlenen tarih ve saatte belirtilen yerde olmadığı takdirde ERTUGTRAVEL’ın hiçbir sorumluluğu yoktur. Organizasyona rezervasyonları olduğu halde habersiz olarak katılmama durumunda bu kişilere herhangi bir iade yapılmaz. Turun lideri rehberdir. Katılımcı rehberin belirleyeceği kurallara ve rehbere riayet etmek zorundadır. Grup içinde uyumsuz davranışlar göstererek huzursuzluk yaratan, kurallar ve rehbere riayet etmeyip bireysel davranışlar sergileyenler bu davranışlardan dolayı oluşabilecek tüm zararlardan diğer katılımcılara ve ERTUGTRAVEL’A karşı sorumlu olup, bu gibi durumlarda ERTUGTRAVEL’ın her türlü maddi ve manevi hakkı saklıdır. Alternatif turlarımız (doğa gezileri, kamplı geziler, doğa sporları etkinlikleri) sırasında yaşanabilecek doğal olumsuzluklarda ve kişisel yetersizliklerde yapılacak spor, varılacak noktadan çok, insani ve hayati değerler önemsenecektir. Bu gibi durumlar tüm programın akışı değiştirebilir. Tur sırasında oluşabilecek kaza, hastalık, yaralanma, ölüm gibi durumlardan ERTUGTRAVEL sorumlu değildir. Ayrıca ERTUGTRAVEL’dan hiçbir maddi ve manevi tazminat talep edilemez.

DİĞER HÜKÜMLER:

1.       TÜKETİCİ, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, turun başlamasından en az yedi gün önce ERTUGTRAVEL’a yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak sözleşmeyi, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir.

2.        Paket tur sözleşmesini devreden ve devralan, ERTUGTRAVEL’a karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların, makul olması ve ERTUGTRAVEL tarafından katlanılan gerçek maliyeti aşmaması kaydıyla ödenmesinden müteselsilen sorumludur.

3.       Havayolu ile ulaşımlarda, havayolu şirketinden kaynaklanan sebeplerle uçuş saatinin veya uçak tipinin değişebileceği hususunda sözleşme sırasında özel uyarı ve bilgilendirme yapılmış olup, rezervasyon sahibi tarafından kabul edilmiştir. 

4.       Tur programında ücrete dâhil olan tüm hizmetler ayrıntılı olarak belirtilmiş olup, bunların dışındaki turlar ve hizmetler ekstra ücrete tabidir. 

5.        Tur programında belirtilen konaklama şeklinin kapsamı dışında kalan her türlü ekstra hizmetin bedeli otelden çıkış sırasında rezervasyon sahibi tarafından peşin olarak ödenir.

6.        Tur rehberi, durumun gereklerine göre, tur programını tamamen gerçekleştirmek kaydıyla programın seyrinde değişiklik yapabilir.

7.       Tur müddeti, ulaşım aracının hareketi anında başlar ve dönüşün tamamlanması ile biter. Gecelemeler bu doğrultu da hesaplanmıştır.

8.       Uçaklı ulaşımlardaki transfer hizmeti; uçak + transfer paketi olduğundan dolayı sadece misafirlerin acenteden almış oldukları uçaklı ulaşım paketlerinde geçerlidir. Misafirin münferit olarak uçağını değiştirmesi, otelden erken çıkış yapması gibi durumlarda transfer hizmeti geçerli olmayacaktır.

9.        Ulaşım dâhil paketlerde ki Uçak ulaşımlarına ait biletler; havayolları ile özel olarak yapılan anlaşmalarla alındıkları için misafirler tarafından satın alındıktan sonra iptal-iade-değişiklik işlemi gerçekleştirilemez. Turun tüketici tarafından iptali halinde uçak bilet bedeli havayolu şirketine peşinen ödenmiş olduğundan iş bu bedelin tüketiciye iadesinin mümkün olmadığı rezervasyon sahibi tarafından kabul edilmiştir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

10.    Taksitli satışlarda, borçlunun iki taksiti ödemede temerrüde düşmesi halinde kalan borcun tamamı muaccel hale gelir.

11.    Rezervasyon sahibi, iş bu sözleşmede belirtilen vadelerde borcunu ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Borçlunun borcunu ödemede temerrüde düşmesi halinde hiç bir ihtara gerek kalmaksızın rezervasyon toplamının %5 ’i oranında cezai şart ve aylık %17 gecikme faizi uygulanacaktır. (Kart ile yapıIan ödemelerde kart sahibinin kurumla yapmış olduğu sözleşmede kurumun haiz olduğu haklar bakidir).

12.    Tesis tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda ücretsiz veya indirimli konaklayacak çocukların rezervasyon sırasında beyan edilen özelliklerinin (yaş gibi) doğru olmadığının anlaşılması halinde, bu çocuklar için de derhal ve tamamen ödeme yapılacak ve her türlü tazminde bulunulacaktır.

13.    Tüketicinin başladığı türü hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini acente yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.

14.    Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketicinin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

15.    Rezervasyon sahibinin ödediği tutar sadece almış olduğu tur paketini tur programını ve tarihini kapsar. Turlara / organizasyonalar kaydını yaptıran tüketiciler, kendisi veya temsil ettiği grubu adına organizasyonlara katılacaklar için yukarıda yazılı koşulları peşinen kabul etmiş sayılır. Bu koşulları okumamış olmak bu şartların geçersiz sayılabileceği anlamına gelmez.

16.    Acentenin sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır. Acentenin konuya ilişkin tutanak ve kayıtları delil olarak dikkate alınacaktır. İş bu hüküm tahkim ve delil anlaşması niteliğindedir. Bununla ilgili her türlü başvurunun tur bitim tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılması gerekmektedir.

17.    Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemesi ve İcra daireleri yetkilidir. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye/tura rezervasyon yaptıran tüketici (-ler) ve kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici (-ler) bu sözleşmeyi okuyup kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu geziye/Tura rezervasyon yaptırmış ve ödemesini tamamlamış olan tüketiciler imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını Ertuğ Travel Tur Broşürü, Ertuğ Travel internet sitesi Mail ve Duyurular nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul ve taahhüt etmişlerdir. Bu nedenden dolayı tüketicinin turu iptal etme ve tazminat talep etme hakkı yoktur.

     Belgeyi Tanzim ve                                                                                                                  TÜKETİCİ ADI SOYADI :   

     imza Eden Seyahat Acentesi                                                                                                TC KİMLİK NO: 

    ŞİRKET UNVANI: ERTUĞ TRAVEL

    SEYAHAT ACENTASI UNVANI:

    ERTUĞ TURİZM İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ

    Adres: Rasimpaşa Mah.Rıhtım İskele Sk.

    No: 84/A Kadıköy / İSTANBUL

    Telefon: +90 216 338 89 82

     Fax: +90 216 337 62 20

    E-mail: info@ertugtravel.com.tr 

 


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi

Haber Bültenimize Kayıt Olun